• หน้าแรก
  • เสียง
  • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
  • พรรษาแห่งการตื่นรู้ ตอนที่ ๑๒ สำคัญอยู่ที่ใจตั้งมั่น อยู่ที่การสมาทานเเล้วประพฤติปฏิบัติตาม ทำงานด้วยจิตว่าง จึงเปลี่ยนเเปลงตัวเองได้