• หน้าแรก
  • เสียง
  • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
  • พรรษาแห่งการตื่นรู้ ตอนที่ ๑๖ มีพระรัตนตรัยเป็นเป็นที่พึ่ง ไม่ต้องไปคิดที่จะเป็นมหาเศรษฐีทางวัตถุหรอก ต้องคิดที่จะเป็นมหาเศรษฐีทางธรรมะ