• หน้าแรก
  • เสียง
  • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
  • พรรษาแห่งการตื่นรู้ ตอนที่ ๑๘ ความงามของมนุษย์ ก็คือ ศีล อันเป็นศิลปะในชีวิต ที่จะนำเราออกจากวัฏฏะสงสาร เป็นฐานไปสู่สมาธิและปัญญา