• หน้าแรก
  • เสียง
  • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
  • ชีวิตใหม่ที่เลือกได้ ตอนที่ ๑๙ เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สัปปายะ ต้องรู้จักใช้เวลาชีวิตให้สงบเย็นเป็นประโยชน์มากที่สุด