• หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • งานบุญประเพณี
  • ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด วาระเดือนเกิด หลวงพ่อสุเมโธ (พระพรหมวชิรญาณ) แห่งวัดอมราวดี และหลวงพ่อปสันโน (พระราชโพธิวิเทศ) แห่งวัดอภัยคีรี กับพระภิกษุในโครงการอบรมทรงจำพระปาติโมกข์